TRAC Kadıköy Yönetim Kurulu

Yönetim

Ahmet Metin Gökmen TA2LC

[Başkan]

Rıfat Kemal Günergün TA2IRJ

[Başkan Yardımcısı]

Kadir Tamer Tanyaş TA2OTT

[Sekreter]

Ali Faruk Acar TA2AFA

[Sayman]

Necip Şahin Özen TA2ANP

[Üye]